Aanvullend zorgaanbod

Physician Assistant (PA)

Wij hebben twee PA’s in de huisartsenpraktijk, dhr. B. Visser en mw. R. Hakkenberg. De Physician Assistant afgekort PA, is in Nederland een relatief nieuwe beroepsgroep. De PA werkt onder supervisie van de huisarts en biedt professionele medische zorg. De PA is geen arts, hij/zij neemt zelfstandig bepaalde taken van de huisarts over. Je wordt niet zomaar PA. Na een hogere beroepsopleiding (HBO) in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld voor verloskunde, verpleegkunde of fysiotherapie, heeft een PA een brede medische masteropleiding gevolgd. Tijdens deze opleiding werkt hij/zij ook al bij de huisarts of specialist. Zo doet de PA tijdens de opleiding al veel ervaring op. Waar komt u een PA tegen. U komt de PA overal tegen: bij de huisartsenpraktijk, in het ziekenhuis, de polikliniek of de operatiekamer bijvoorbeeld. Steeds vaker. Wat zijn de taken van een PA. De taken omvatten het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met veelvoorkomende aandoeningen. Een PA is wettelijk bevoegd om medicatie voor te schrijven, mits dit valt binnen het gebied van haar/zijn expertise. De PA is bevoegd om zelfstandig beslissingen over een behandeling te nemen. Echter werkt de PA altijd in nauwe samenwerking met de huisarts en met de specialist daar waar nodig.  

Kijk voor meer informatie op: www.napa.nl 

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S)

Wat is een praktijkondersteuner somatiek? 

Een POH-s is een verpleegkundige of doktersassistente die op Hbo-niveau is opgeleid om in de huisartsenpraktijk bepaalde taken van de huisarts over te nemen. Onder de verantwoordelijkheid en begeleiding van de huisarts is de POH-s bevoegd om zelfstandig te werken en beslissingen te nemen. De landelijke richtlijnen van het Nederlands Huisarts Genootschap zijn hierbij leidend. De POH-s richt zich vooral op mensen met chronische gezondheidsproblemen zoals mensen met suikerziekte, astma/COPD, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol, een doorgemaakte hart-en/of vaatziekte. 

Wat kan de praktijkondersteuner voor u betekenen? 

Bij chronische aandoeningen is het belangrijk dat er regelmatig controles plaatsvinden om u goed te behandelen en complicaties te voorkomen. Deze controles worden gedaan door de POH-s. Zij geeft tevens voorlichting over de ziekte en het omgaan daarmee. 

De POH-s heeft verschillende spreekuren: 

Diabetesspreekuur: Elk kwartaal vindt er een controle van de diabetes plaats. Tijdens deze controles zullen uw bloeduitslagen besproken worden en er zullen controles gedaan worden van bloeddruk, lengte, gewicht. Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor uw leefstijl (voeding, beweging), het gebruik van medicatie en de consequenties van de diabetes in uw dagelijks leven. Eén keer per jaar zal er een uitgebreidere controle plaatsvinden waarbij er ook een voetonderzoek gedaan zal worden.

Hart- en vatenspreekuur: Regelmatige controles zijn belangrijk voor mensen met een verhoogd risico op het krijgen van een hart- of vaatziekte of voor mensen die al een hart-of vaatziekte hebben doorgemaakt. De POH-s bespreekt de bloeduitslagen, controleert onder andere de bloeddruk, het gewicht en andere risicofactoren. Zo nodig zal de POH-s samen met u een plan maken voor verandering van uw leefstijl en gebruik van medicatie.  

Astma / COPD spreekuur: Om de conditie van de longen optimaal te houden is voor mensen met astma of COPD een regelmatige controle belangrijk. Tijdens deze controle zal het gebruik van uw inhalatiemedicatie besproken worden, ook kan de POH-s een longfunctietest bij u afnemen. Tevens kan zij u helpen met vragen over uw longen, de medicijnen die u gebruikt en over het omgaan met uw klachten tijdens het dagelijks leven. Zo nodig kan de praktijkondersteuner ook begeleiding bieden bij het stoppen met roken.  

Hoe gaat het in zijn werk? 

U kunt op verschillende manieren een afspraak krijgen bij de praktijkondersteuner. De huisarts kan u verwijzen naar het spreekuur van de praktijkondersteuner of de praktijkondersteuner nodigt u middels een brief uit voor een controle bij de praktijkondersteuner omdat uit uw dossier blijkt dat u in aanmerking komt voor een controle bij de praktijkondersteuner. U kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen als u het spreekuur van de praktijkondersteuner wilt bezoeken. 

Wat zijn de kosten? 
Er zijn geen kosten verbonden aan de consulten bij de praktijkondersteuner. Deze worden volledig vergoed door uw ziektekostenverzekering. De kosten van het laboratoriumonderzoek gaan wel van uw eigen risico af.  

Wat als u verhinderd bent? 

Indien u verhinderd bent, wilt u de gemaakte afspraak dan tijdig afzeggen? In de tijd die voor u gereserveerd was kan dan nog iemand anders gezien worden. U kunt hiervoor bellen naar het telefonisch spreekuur van de POH-s of een email sturen naar de POH-s.

De POH-s is telefonisch te bereiken van maandag t/m donderdag tussen 12:00 en 12:30u op telefoonnummer 0181- 698956.
Ook kunt u via de mail contact opnemen: praktijkondersteuner@gorterhof.nl

Praktijkondersteuner GGZ

Wat is een POH-GGZ? 

In veel huisartsenpraktijken werkt een praktijkondersteuner voor geestelijke gezondheidszorg, kortweg POH-GGZ. De POH-GGZ is iemand met kennis van en ervaring in de geestelijke gezondheidszorg. De praktijkondersteuner GGZ kunt u begeleiden bij het omgaan met psychische en/of psychosociale klachten. Hierbij kunt u denken aan klachten zoals stress, angst, somberheid, relatie- of werkproblematiek. Ook na het verlies van een dierbare, rouw of andere ingrijpende levensgebeurtenissen bent u welkom bij de POH-GGZ. De POH-GGZ is werkzaam in het patiëntendossier van de huisarts. Hierdoor is de huisarts op de hoogte van het verloop van uw gesprekken.  

Wat kan de POH-GGZ voor u doen? 

De praktijkondersteuner bekijkt samen met u welke zorg het best passend is voor uw klachten. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw klachten, is het helpend als u zich voorbereidt op het gesprek om bijvoorbeeld van tevoren uw hulpvraag en klachten op te schrijven. Op basis van de informatie tijdens uw kennismaking met de POH-GGZ wordt er besproken welke mogelijkheden er zijn om u zo goed mogelijk te helpen. Misschien kan een aantal kortdurende gesprekken bij de POH-GGZ voldoende zijn. De praktijkondersteuner kunt u ook doorverwijzen naar een andere gespecialiseerde GGZ-aanbieder, maatschappelijk werker andere of begeleidende organisaties, voor zorg die beter bij uw hulpvraag en problemen aansluit. 

Wat kunt u verwachten van de POH-GGZ? 

Het eerste gesprek duurt maximaal 60 minuten, een vervolggesprek is een halfuur. De POH-GGZ is erop gericht om u door kortdurende gesprekken te begeleiden met de wijze waarop u met uw klachten omgaat. Als ondersteuning kunt u ook informatie meekrijgen om thuis te lezen, of het advies om oefeningen te proberen. Soms kan na het eerste intakegesprek al het advies worden gegeven voor een doorverwijzing. Na een aantal gesprekken wordt er samen besproken welke handvatten u nog nodig heeft om aan uw hulpvraag te werken. De praktijkondersteuner GGZ bespreekt dan ook met u wanneer de gesprekken afgerond zullen worden. Mocht u meer nodig hebben dan de POH-GGZ u kunt bieden, dan denkt de POH-GGZ graag met u mee voor een doorverwijzing en zullen de gesprekken worden afgesloten. Na een afronding bent u altijd welkom om zonodig contact op te nemen. 

Hoe maakt u of annuleert een afspraak bij de POH-GGZ? 

Indien de huisarts u verwijst naar de POH-GGZ, kunt u de doktersassistente bellen om een afspraak te maken of u kunt de POH-GGZ een bericht via uw digitale dossier www.gorterhof.nl.uwzorgonline.nl sturen met de vraag om een afspraak te maken. Een eventuele vervolgafspraak wordt samen met u en de POH-GGZ ingepland. De afspraak verzetten of annuleren kan ook door middel van het sturen van een bericht naar de betreffende POH-GGZ of door de doktersassistente te bellen. Wanneer u een afspraak bij de POH-GGZ afbelt, bent u er zelf verantwoordelijk voor een nieuwe afspraak bij de POH-GGZ te maken.  

Doktersassistenten

De werkzaamheden van de doktersassistent zijn de laatste jaren sterk veranderd. Steeds meer medisch-technische handelingen worden door de assistente uitgevoerd op verzoek van de huisarts. Zij heeft hiervoor scholingen en trainingen gevolgd.

Ook doet de assistente aan TRIAGE, wat houdt dit in?

Wanneer u naar de praktijk belt zult u merken dat de assistente vraagt wat de reden is voor uw bezoek. Dit vraagt zij in opdracht van uw huisarts, met deze vraag kunnen zij de urgentie en de ernst va uw klacht inschatten. Bij medisch dringende klachten zal de assistente er voor zorgen dat u snel een afspraak krijgt ook al is het spreekuur van de huisarts al vol. Alle assistentes zijn er voor opgeleid om de urgentie van de klacht te kunnen inschatten.

Waar vroeger de patiënt voor iedere hulpvraag en/of verrichting bij de huisarts terecht kwam, is het tegenwoordig zo dat de assistente veel meer doet dan alleen de telefoon opnemen. Steeds meer worden medisch-technische handelingen door de doktersassistente uitgevoerd op verzoek van de arts. U zult dus steeds vaker verwezen worden naar het spreekuur van de assistente. De doktersassistente is bekwaam om deze handelingen uit te voeren, zij hebben hiervoor scholingen en trainingen gevolgd.
Uiteraard gaat de doktersassistente niet “op de stoel van de arts zitten”. Door het volgen van geaccrediteerde scholingen en goede werkafspraken met uw huisarts kent de assistente haar verantwoording, er is indien nodig altijd overleg met uw huisarts.

Handelingen die door de assistente worden uitgevoerd:

 1. Injecties toedienen
 2. Bloedafname
 3. Bloeddruk meten
 4. Hechtingen verwijderen
 5. Wratten aanstippen
 6. Oren uitspuiten
 7. 24-uurs bloeddrukmeting
 8. ECG
 9. Doppleronderzoek
 10. Zwachtelen
 11. Wond verbinden
 12. Tapen
 13. Baarmoederhalsuitstrijkje