Lees hier ons nieuws

Volg hier alle ontwikkelingen binnen onze praktijk.

VERBETERING BEREIKBAARHEID

Wist u dat u bijna alles digitaal kunt regelen zonder dat u ons hoeft te bellen? U kunt op ieder gewenst tijdstip op uw smartphone, tablet of computer:
• uw medisch dossier en uw onderzoeks-uitslagen inzien
• een afspraak maken, een vraag stellen
• een bericht sturen, foto’s of andere bijlagen sturen
• uw herhaalmedicijnen bestellen

U kunt hiervoor heel eenvoudig een account voor uzelf aanmaken via www.gorterhof.uwzorgonline.nl  LET OP: voor ieder account is een apart emailadres nodig, een emailadres kan dus maar voor 1 account gebruikt worden. Hulp nodig? Bekijk de gebruikershandleiding met de instructievideo’s.

Telefonische bereikbaarheid
Zoals u weet is er een landelijk tekort aan zorgpersoneel, zo helaas ook in onze praktijk.

Door een tekort aan doktersassistenten zijn we helaas genoodzaakt de telefonische bereikbaarheid aan te passen, wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8:00-10:30 en tussen 11:00-12:00.
Voor spoed zijn wij op werkdagen tussen 8:00-17:00  bereikbaar op het spoednummer 0181-690070
In het weekend, officiële feestdagen en op werkdagen tussen 17:00-8:00 kunt u voor spoed contact opnemen met de huisartsenpost 0181-627 055
Herhaalrecepten

Voor herhaalrecepten vragen wij om NIET de assistente te bellen om onnodige drukte aan de telefoon te voorkomen Met herhaalrecepten worden uitsluitend medicijnen bedoelt die u altijd gebruikt. 

Gebruik bij voorkeur de herhaalservice van de apotheek, u krijgt dan automatisch een bericht wanneer uw medicijnen klaarliggen. U hoeft dan zelf geen herhaalrecepten meer aan te vragen. Als u dit wilt dan kunt u dit bij de apotheek aangeven. U kunt ook via uw digitale dossier uw medicijnen herhalen.

Indien u van bovenstaande opties geen gebruik maakt dan kunt u de receptenlijn gebruiken om uw herhaalrecept in te spreken.

Huisartsen in opleiding

Dr. Skalli heeft vanaf 6 maart een huisarts in opleiding hr. U. Yildiz. Dr. Koerts heeft vanaf 5 juni een huisarts in opleiding hr. T. Oldenburger.

Privacy
Ons privacyregelement kunt u vinden links onderaan deze pagina.

Klachten
Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt dit doen door dit aan te geven bij de assistente of bij de huisarts, een formulier bij de balie te halen en in te vullen of een email te sturen naar info@gorterhof.nl

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN

T: 088- 0229100
Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

info@skge.nl 

Eigen risico
Iedere verzekerde in Nederland heeft een verplicht eigen risico. Voor een bezoek aan de huisarts betaalt u geen eigen risico. Behandelingen bij de huisarts, zoals een chirurgische verrichting of het plaatsen van een spiraal vallen niet onder uw eigen risico.

Het eigen risico geldt wel voor geneesmiddelen die de huisarts voorschrijft en (laboratorium)onderzoek dat samenhangt met de zorg door uw huisarts. Tevens geldt het eigen risico voor handelingen die de huisarts uitbesteedt, zoals röntgenonderzoek, kweken, bloedonderzoek, holteronderzoek, pathologisch onderzoek na een chirurgische ingreep etc.

Huisartsenpost Ruwaard
De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost/doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Nissewaard samen.

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

Afspraken
Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres en telefoonnummer huisartsenpost
Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse
0181 – 62 70 55

Praktijkaccreditering
De praktijk is sinds 1 april 2010 geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen en zich verplicht tot het continu werken aan verbeteringen.

Diabetes spreekuur

De verwachting is dat het aantal mensen met Diabetes mellitus (suikerziekte) in de komende jaren enorm zal toenemen, deels door de dubbele vergrijzing, deels door steeds vaker voorkomend overgewicht. De ziekte is chronisch, maar gelukkig goed te behandelen. Als de behandeling niet goed is, zijn er op termijn ernstige complicaties te verwachten aan hart, bloedvaten, ogen en nieren. Dit spreekuur is bedoeld om bovengenoemde gezondheidsproblemen, ten gevolge van gevolg van diabetes mellitus, te voorkomen.

Bij diabetes streeft men naar een normaal glucosegehalte in het bloed om de kans op klachten en complicaties te verminderen. Het is dan ook van belang dat u regelmatig voor controle komt, zodat de behandeling, zo nodig, kan worden aangepast. Daarnaast kunnen een gezonde voeding, regelmatige lichaamsbeweging, een normaal lichaamsgewicht, een normale bloeddruk en niet roken de kans op klachten verminderen. Daarom wordt tijdens de controles bij de praktijkondersteuner aandacht besteed aan deze factoren.

Om het risico op gezondheidsproblemen te beperken wordt iedereen met diabetes mellitus gevraagd zich vier keer per jaar te laten controleren door de praktijkondersteuner.

Opsporing suikerziekte

De huisartsen van de Herman Gorterhof gaan patiënten met onbekende suikerziekte opsporen. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld. U kunt aan de hand van die vragenlijst nagaan of het risico op suikerziekte bij u verhoogd is.
Is dat het geval dan kunt u op afspraak een nuchtere bloedsuiker laten bepalen door de praktijkondersteuner. Aan de hand daarvan wordt bekeken of er sprake is van suikerziekte. In dat laatste geval krijgt u een vervolgafspraak bij de praktijkondersteuner.

Wilt u nagaan of u een hoger risico loopt en dus een nuchtere bloedsuiker zou moeten laten bepalen, dan kan dit door middel van het beantwoorden van de onderstaande vragen:

1. Heeft of had één van uw ouders, broers of zussen suikerziekte?
2. Heeft u een hoge bloeddruk?
3. Heeft u problemen met uw hart of bloedvaten?
4. Heeft u een te hoog cholesterol?
5. Heeft u overgewicht?
6. Rookt u?
7. Bent u van Turkse, Marokkaanse of Hindoestaanse afkomst?

Alleen voor vrouwen:

1. Heeft u tijdens zwangerschap(pen) een te hoog bloedsuiker gehad.
2. Heeft u kinderen met een hoger geboortegewicht dan 4000 gram?

Als u één of meer van bovenstaande vragen met ja beantwoord heeft, is het verstandig uw bloedsuiker nuchter te laten bepalen. Nuchter betekent dat u de dag voor het bepalen van de nuchtere bloedsuiker na 24:00 niets meer mag eten, drinken of roken. De bloedsuiker wordt bepaald door middel van een vingerprikje.

Voor het laten bepalen van de nuchtere bloedsuiker kunt u een afspraak maken bij de praktijkondersteuner. Zij is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag 12:00 en 12:30 uur op telefoonnummer 0181- 698956.

Als u voor bloedsuikerbepaling in aanmerking komt en de bepaling is normaal, laat het dan vervolgens 1 x per 3 jaar bepalen. Als u nu alle vragen met nee heeft beantwoordt kan het zijn dat dit in de toekomst verandert. Het is dus verstandig eens per jaar de vragenlijst door te lopen.

Cardio Vasculair spreekuur

Het risico op hart- en vaatziekten wordt bepaald door een aantal factoren. Hoge bloeddruk is er één van, andere factoren zijn overgewicht, tekort aan lichaamsbeweging, roken. In onze praktijk wordt aan alle mensen met hoge bloeddruk en/of andere risicofactoren, de mogelijkheid geboden om zich te laten controleren en adviseren. Deze controles worden uitgevoerd door de praktijkondersteuner. Ook bij dit spreekuur houden we ons aan de richtlijnen van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Tijdens deze controles wordt aandacht besteed aan alle risicofactoren, nl. roken, overgewicht, tekort aan lichaamsbeweging, het cholesterol en het vóórkomen van hart- en vaatziekten bij familieleden in de eerste graad onder het 60ste levensjaar.

Jaarlijks worden een aantal bloedwaarden bepaald, zoals de bloedsuiker en het cholesterol. Zonodig worden door de huisarts medicijnen voorgeschreven om de risicofactoren positief te beïnvloeden.

Astma/COPD spreekuur

Dit spreekuur is opgezet voor mensen die medicijnen voor de longen gebruiken ofwel mensen met astma en/of COPD. Het is wetenschappelijk bewezen dat medicijnen bij deze ziektes, mits juist gebruikt en adequaat gedoseerd, de kwaliteit van leven op de korte en op de lange termijn verbeteren. Onze praktijk beschikt over een spirometer. Dit is een apparaat waarmee longfunctie-onderzoek gedaan kan worden.

Met behulp van de gegevens van het longfunctie-onderzoek en uw klachtenpatroon kunnen we beoordelen of de medicijnen die u gebruikt de juiste zijn en of ze juist gedoseerd zijn. Zonodig worden de medicijnen door de huisarts aangepast om ervoor te zorgen dat u minder klachten heeft.
Ook wordt aandacht besteed aan de kwaliteit van leven. En natuurlijk aan het roken, voor zover van toepassing. Het onderzoek en de eventuele vervolgconsulten zullen worden uitgevoerd door de praktijkondersteuner, onder supervisie van uw huisarts.

Heeft u COPD?

Beantwoord de onderstaande vragen:

1. Bent u 40 jaar of ouder?
2. Rookt u 10 jaar of heeft u vroeger 10 jaar of langer gerookt?

Wanneer u beide vragen met “ja” heeft beantwoord, beantwoord dan ook de volgende vragen.

3. Hoest u meerdere keren per dag?
4. Hoest u regelmatig slijm op?
5. Bent u sneller buiten adem dan uw leeftijdsgenoten?

Wanneer u vraag 1 en 2 en één of meer van de laatste drie vragen met “ja” heeft beantwoord, behoort u tot de risicogroep voor COPD, verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Het is verstandig u verder te laten onderzoeken middels een longfunctietest. U kunt hiervoor een afspraak maken met de praktijkondersteuner van uw huisarts.