Lees hier onze nieuwtjes

Volg hier alle ontwikkelingen binnen onze praktijk.

Wij hebben een vacature voor een praktijkondersteuner somatiek  en voor een doktersassistent(e). Voor meer informatie kunt u kijken onder het kopje “vacatures”.

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID

Onze telefonische bereikbaarheid is veranderd. Wij zijn telefonisch bereikbaar van 8:00-11:30, van 13:00-15:45. Voor spoed kunt u op werkdagen tussen 8:00-17:00 de spoedlijn bellen 0181-690070. In het weekend, officiële feestdagen en op werkdagen tussen 17:00-8:00 kunt u voor spoed contact opnemen met de huisartsenpost 0181-627 055

NIEUW: vijfminuten spreekuur

Dit spreekuur is voor een korte klacht en wordt drie keer per week in de ochtend gehouden.  U wordt door de huisarts, een assistente of een verpleegkundige uit de wachtkamer gehaald. Het spreekuur wordt gehouden door de huisarts samen met de assistente of verpleegkundige. Het consult wordt gedaan door de huisarts die op de betreffende ochtend het vijfminuten spreekuur doet, dit is niet altijd uw eigen huisarts. Het streven is dat het consult niet langer dan vijf minuten duurt. Wanneer u hierover nog vragen heeft kunt u deze stellen aan de assistente of uw huisarts.

PA in opleiding

Sinds 1 oktober 2018 hebben wij een PA in opleiding, dhr. B. Visser. De Physician Assistant afgekort PA, is in Nederland een relatief nieuwe beroepsgroep. De PA werkt onder supervisie van de huisarts en biedt professionele medische zorg. De PA is geen arts, hij/zij neemt zelfstandig bepaalde taken van de huisarts over. 

Je wordt niet zomaar PA. Na een hogere beroepsopleiding (HBO) in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld voor verpleegkunde of fysiotherapie, heeft een PA een brede medische masteropleiding gevolgd. Tijdens deze opleiding werkt hij/zij ook al bij de huisarts of specialist. Zo doet de PA tijdens de opleiding al veel ervaring op. 

Waar komt u een PA tegen. U komt de PA overal tegen: bij de huisartsenpraktijk, in het ziekenhuis, de polikliniek of de operatiekamer bijvoorbeeld. Steeds vaker. 

Wat zijn de taken van een PA. De taken omvatten het onderzoeken, behandelen en begeleiden van patiënten met veelvoorkomende aandoeningen. Een PA is wettelijk bevoegd om medicatie voor te schrijven, mits dit valt binnen het gebied van haar/zijn expertise. 

De PA is bevoegd om zelfstandig beslissingen over een behandeling te nemen. Echter werkt de PA altijd in nauwe samenwerking met de huisarts en met de specialist daar waar nodig.  

Kijk voor meer informatie op: www.napa.nl 

 

WIJ HEBBEN VOOR 2 DAGEN PER WEEK EEN KAMER TE HUUR.Voor inlichtingen kunt u mailen naar onze praktijkmanager: p.vanderwaag@gorterhof.nl

Huisartsen in opleiding
Vanaf 1 maart 2018 hebben dr. Koerts en dr. Muris een huisarts in opleiding. Dit zijn artsen die zich gaan specialiseren als huisarts. Dr. Gommans werkt samen met dr. Koerts en dr. Donker werkt samen met dr. Muris. Beide zijn vrouwelijke artsen.

Privacy


Ons privacyregelement kunt u vinden links onderaan deze pagina.

 

Klachten

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen. U kunt dit doen door dit aan te geven bij de assistente of bij de huisarts, een formulier bij de balie te halen en in te vullen of een email te sturen naar info@gorterhof.nl.

Komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen.

Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA  EINDHOVEN

T: 088- 0229100
Maandag t/m donderdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

info@skge.nl 

Eigen risico
Iedere verzekerde in Nederland heeft een verplicht eigen risico. Voor een bezoek aan de huisarts betaalt u geen eigen risico. Behandelingen bij de huisarts, zoals een chirurgische verrichting of het plaatsen van een spiraal vallen niet onder uw eigen risico.

Het eigen risico geldt wel voor geneesmiddelen die de huisarts voorschrijft en (laboratorium)onderzoek dat samenhangt met de zorg door uw huisarts. Tevens geldt het eigen risico voor handelingen die de huisarts uitbesteedt, zoals röntgenonderzoek, kweken, bloedonderzoek, holteronderzoek, pathologisch onderzoek na een chirurgische ingreep etc.

Huisartsenpost Ruwaard
De waarneming ’s avonds, ’s nachts en in het weekend is geregeld door de huisartsenpost/doktersdienst. Op de huisartsenpost werken alle huisartsen in de regio Nissewaard samen.

Openingstijden
Iedere werkdag na 17.00, op zaterdag en zondag en op feestdagen is de huisartspost geopend.

Afspraken
Houdt bij het maken van een afspraak uw verzekeringsgegevens bij de hand.

Adres en telefoonnummer huisartsenpost
Ruwaard van Puttenweg 500
3201 GZ Spijkenisse
0181 – 62 70 55

Praktijkaccreditering
De praktijk is sinds 1 april 2010 geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen en zich verplicht tot het continu werken aan verbeteringen.